Sunday, April 3, 2011

Kepintaran pelbagai dan emosi

Kebolehan berfikir secara logik dan rasional tidak menyumbang kepada kepintaran menyeluruh. Howard Gardner telah memperkenalkan konsep kepintaran pelbagai yang merangkumi aspek seperti kepintaran bahasa (contoh: kemahiran menghasilkan puisi); logik dan diterima akal dan matematik (contoh: ahli sains); muzik (contoh: penggubahan lagu); ruang (contoh: pengukir, juruterbang); gerakan (contoh: penari, ahli sukan); antara manusia (contoh: guru, jurujual); sesama manusia (contoh: dalam lingkungan diri sendiri); dan kepintaran alam semula jadi (contoh: pemburu).

Kepintaran emosi seperti yang ditakrifkan oleh Daniel Goldman membawa maksud kebolehan untuk meletakkan diri di dalam kedudukan orang lain.

Cir-ciri Kanak-Kanak Pintar Cerdas

Ciri-ciri positif dari aspek fizikal, psikologi dan tingkahlaku kanak-kanak pintar cerdas:
Pengamatan tinggi
Menyedari sesuatu dengan lebih teliti berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya yang mungkin akan terlepas pandang
Keinginan untuk tahu tinggi
Ingin mengetahui semua hal seperti objek, idea, keadaan situasi atau sesuatu acara
Minat mendalam
Mungkin akan menfokus sesuatu perkara yang diminati dalam jangka masa sebulan atau mungkin setahun serta akan menjadi terlampau dalam hal tersebut
Menerima infomasi dengan pantas
Selalu diandaikan seperti span,menyerap segala maklumat dengan cepat dan banyak
Ingatan yang tinggi
Selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat
Mungkin dapat membaca lebih awal
Kebanyakannya dapat membaca sebelum umur 5 tahun
Kerap membaca serta meluas
Suka membaca bacaan yang meluas dan pelbagai subjek serta membaca dengan pantas
Tatabahasa yang tinggi
Memiliki penggunaan tatabahasa yang canggah serta banyak dan suka menggunakan perkataan yang baru dan unik
Tahap penumpuan yang lama
Berbanding kanak-kanak normal mereka ini dapat memberi tumpuan yang lebih lama dalam sesuatu perkara kecuali aktiviti tersebut tidak menggunakan daya pemikiran
Kebolehan menyelesaikan masalah
Kanak-kanak pintar cerdas ini mampu untuk menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi
Suka bertanya dengan lebih teliti
Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku
Keupayaan imaginasi yang tinggi
Mampu untuk membayangkan sesuatu samada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta boleh menyatakan segala kebimbangannya
Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial
Sebagai contoh, perjalanan galaksi,masalah-masalah berkaitan populasi dunia,isu-isu alam sekitar
Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku
Mudah kecewa walaupun dalam hal-hal yang kecil tetapi boleh mengalir air mata apabila melihat keindahan matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana sangat simpati terhadap haiwan
Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan
Sangat teliti dalam hal-hal betul atau salah bukan sahaja untuk diri sendiri malah untuk orang lain
Bersemangat dan bertenaga
Mereka ini kurang tidur berbanding rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu dan mempumyai tenaga untuk meneruskan kehidupan seharian
Pandai berjenaka
Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan melakukan jenaka yang mana rakan-rakan sebayanya langsung tidak memahami
Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan
Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa bila sesuatu tidak dapat dilakukan dengan sempurna
Perkembangan asynchronous
Perkembangan fizikal intelektual, emosi dan social adalah tidak sekata sebagai contoh kanak-kanak berumur 6 tahun mungkin seperti kanak-kanak 10 tahun inteleknya, kanak-kanak berumur 8 tahun seperti sosialnya dakanak-kanak 6 tahun dari segi emosinya.
Ciri-ciri negatif dan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdasPermasalah dari segi perkembangan asynchronousKanak-kanak pintar cerdas ini boleh memahami secara intelektuel mengenai perkara-perkara abstrak tetapi tidak mampu menangani perkara-perkara yang melibatkan konsep emosi yang mana akan membawa mereka ke arah kebimbangan seperti kematian masa hadapan seksualiti dan isu-isu yang lain. Perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas mungkin akan membataskan perkara atau kerja yang mereka berupaya menyelesaikannya melalui gambaran intelek mereka. Sikap teliti dan mementingkan kesempurnaan boleh mendorong mereka kearah kekecewaan. Mereka boleh terlibat sama dalam perbualan orang dewasa seperti isu-isu global untuk satu minit tetapi selepas itu mereka akan menangis kerana mainan kegemaran mereka diambil oleh seseorang
Permasalahan dari segi pertuturan yang kehadapan dan kebolehan memberi alasan
Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya bersikap tidak mahu mengalah dalam apa-apa perkara. Walaupun begitu mereka tetap kanak-kanak dan memerlukan disiplin yang betul sungguhpun mereka itu bijak. Mereka boleh mempengaruhi orang lain. Ibu bapa dan orang dewasa lain perlu mangambil berat supaya mereka tidak menjadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain kearah keburukkan. Mereka juga akan cuba bersikap tunjuk pandai terhadap ibu bapa dan guru
Permasalahan dari segi sikap teliti dan kesempurnaan serta masalah emosi yang sensitif .
Sikap kesempurnaan boleh membawa mereka kepada takut terhadap kegagalan sehingga mereka menjadi seorang yang putus asa. Mereka ini memerlukan data-data yang lengkap sebelum manjawap soalan-soalan yang diberikan, mereka sebenarnya lebih suka mencari jawapan sendiri kerana mereka malas untuk bersosial. Sikap sensitivity dan juga perkembangan minda mereka mampu untuk memikirkan hal-hal seperti peperangan, kebuloran, pencemaran, ketidak adilan dan keganasan. Jika mereka terlampau memikirkan isu-isu ini mereka akan mengalami masalah ‘introverted’ dan mungkin menjurus kearah “existential depression”.

Saturday, April 2, 2011

Teori kecerdasan Triarchic Sternberg

Teori kecerdasan Triarchic Sternberg
Ahli psikologi dari Universiti Yale, Robert Sternberg, menganggap kecerdasan adalah sesuatu yang bersangkut paut dengan pemprosesan maklumat. Dia mengkaji bagaimana maklumat mengalir ke dalam diri kita dan bagaimana maklumat ini berubah mengikut keperluan lingkungan kita. Analisis yang dilakukannya akhirnya muncul sebagai model kecerdasan bercabang tiga (triarchic). Cabang-cabang yang dinyatakannya adalah kecerdasan analitik (componential intelligence), kecerdasan pengalaman (experiential intelligence) dan kecerdasan praktikal (contextual intelligence).
Sternberg mengakui bahawa seseorang individu tidak semestinya mempunyai satu sahaja kecerdasan yang disebutkannya. Ada individu yang mempunyai integrasi ketiga-tiga cabang kecerdasan ini dengan menunjukkan tahap kecerdasan yang tinggi.

Kecerdasan Analitik (Componential Intelligence)
Kecerdasan seseorang individu dalam bidang akademik bolehlah dipanggil sebagai kecerdasan analitik. Kecerdasan menganalisis merupakan ciri utama kecerdasan ini. Ada diantara pelajar yang dikatakan mempunyai kecerdasan luar biasa sehinggakan dinaikkan beberapa gred dalam persekolahannya (sistem persekolahan Barat). Menurut Sternberg, aspek kemahiran memproses maklumat (componential) menyatakan bahawa proses kognitif bertanggungjawab terhadap tingkah laku kecerdasan4. Kecerdasan analitik digunakan untuk mengenali dan memecahkan masalah, merumuskan strategi, menyusun dan menyampaikan maklumat.

Perilaku kecerdasan analitik (Componential Intelligent Behavior). Sub teori ini menekankan pada struktur dan mekanisme yang mendasari perilaku cerdas. Di dalamnya terdapat tiga komponen pemprosesan data iaitu belajar melakukan sesuatu, merencanakan apa yang akan dilakukan, dan bagaimana melakukan hal tersebut. Orang yang tergolong dalam bentuk ini umumnya akan meraih nilai yang tinggi dalam ujian kecerdasan, tapi kurang kreatif dan kurang dapat berfikir kritis.
Kecerdasan analitik melibatkan tindakan menganalisis, membanding serta menilai. Sebagai contohnya, pelajar membuat latihan Matematik. Di dalam proses menyelesaikan masalah Matematik, pelajar akan menganalisis maklumat yang diberikan. Kemudian membuat gerak kerja penyelesaian mengikut formula tertentu.

Kecerdasan Pengalaman (Experiental Intelligence)
Kecerdasan ini bolehlah dijelaskan ertinya dengan kreativiti. Kecerdasan ini bolehnya dilihat sebagai kebolehan untuk mengatasi situasi baru lantas mempelajari dari situasi tersebut. Dalam erti kata yang lain, individu yang berpengalaman akan lebih cekap dalam memproses maklumat dalam situasi baru.
Perilaku kecerdasan pengalaman (Experiential Intelligent Behavior). Sub teori ini menunjukkan bahwa perilaku yang cerdastidak akan selalu sama, seiring dengan perkembangan waktu. Kemampuan ini sangat ketara ketika seseorang harus menghadapi suatu hal baru atau harus menghadapi sesuatu persoalan secara spontan. Mereka yang memiliki karakteristik seperti ini mungkin tidak dapat mencapai nilai tinggi dalam ujian kecerdasan, namun sering merupakan orang yang kreatif dalam menghadapi
hidup.Kecerdasan pengalaman berlaku apabila kita mencipta, umpamanya menghasilkan puisi,
mencipta permainan baru, menghasilkan lukisan dan sebagainya. Pengajaran dan penilaian kreatif harus membolehkan pelajar mendefinisikan masalah disamping memastikan pelajar dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan boleh mengutarakan idea-idea mereka.
Sebagai contoh, jika pelajar diberi suatu tugasan baru yang mempunyai kaitan dengan mereka, pelajar-pelajar yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam kecerdasan pengalaman akan dapat belajar dengan cepat, menggunakan strategi yang sesuai secara automatik dan cekap tanpa membuang masa.


Kecerdasan Praktikal (Contextual Intelligence)
Ada sesetengah orang yang mampu mengadaptasi diri mereka di dalam apa sahaja situasi yang dituntut dalam lingkungan mereka. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini pandai mengorak langkah untuk berjaya di dalam hidup. Malahan mereka juga dapat bertahan dalam hidup kerana berjaya untuk mengatasi perubahan.
Perilaku kecerdasan praktikal (Contextual Intelligent Behavior). Kecerdasan ini meliputi adaptasi dengan lingkungan, pemilihan lingkungan yang lebih optima daripada yang dimiliki sekarang, menata lingkungan yang ada agar sesuai dengan keterampilan, minat dan nilai yang dimiliki. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menyatu dengan lingkungan dengan mengubah orang, lingkungan, atau keduanya. Dengan kata lain kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dunia.

Mendedahkan kecerdasan analitik, pengalaman dan praktikal pelajar: Aplikasi
Kecerdasan Triarchic di sekolah
Teori triarchic Sternberg bolehlah digunakan serta diaplikasikan di sekolah. Ini adalah bertujuan untuk meneroka kecerdasan yang terdapat dalam diri pelajar. Sebagai contoh, perkara ini telahpun diakui di sekolah yang terletak di utara Carolina (Hunter Elementary Talented and Gifted Magnet School)6.
Apabila teori Triarchic diserap ke dalam kurikulum, instruksionaldan juga kepada penilaian, guru-guru mula melihat bagaimana pelajar-pelajarnya “bijak” tanpa disedari melalui sistem persekolahan yang konvensional ataupun biasa.
Usaha yang berterusan untuk meningkatkan prestasi sekolah akhirnya memberikan hasil yang memberangsangkan

Kelebihan pengajaran yang berasaskan pengajaran triarchic7

· Membolehkan pelajar memusatkan keupayaannya kepada kekuatan dan membaik pulih
· atau mencuba mengatasi masalah
· •
· Membolehkan pelajar mengekod bahan-bahan pengajaran secara lebih mendalam, meluas
· dan dihurai dengan baik
· •
· Memotivasi atau merangsangkan pelajar dengan cara yang lebih sesuai
· •
· Menyediakan pelajar lebih baik untuk keperluan-keperluan pekerjaan yang sebenar
·
Kelemahan pengajaran yang berasaskan pengajaran triarchic

Skor ujian merugikan

Amat sukar untuk dilaksanakan

Melibatkan terlalu banyak masa

Hanya sesuai untuk pelajar-pelajar yang bernasib baik (gifted students)

Guru mesti mengajar melalui cara-cara yang selesa bagi pelajar

Penulisan: Kreativiti dan Kemahiran Murid Pintar Cerdas

PENDAHULUAN

Pembangunan modal insan merupakan elemen penting yang seharusnya diberikan tumpuan terutamanya dalam rangka negara kita sedang bergerak untuk mencapai Wawasan 2020 dan sekaligus menjadi lebih berdaya saing pada
peringkat antarabangsa. Menyedari hakikat ini, pembangunan modal insan telah
dijadikan sebagai teras utama pembangunan dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010). Matlamatnya ialah untuk membangunkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan inovatif.

Menurut Sternberg (2004) minda manusia mempunyai tiga potensi utama iaitu kepintaran, kreativiti dan kritis serta kebijaksanaan. Tambah beliau lagi, ketiga-tiganya mesti dipupuk dan dirangsang agar manusia dapat menggunakan mindanya secara optimum. Namun begitu dalam konteks pendidikan di negara kita, kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa banyak sekali tumpuan diberikan untuk memupuk kepintaran sedangkan aspek pemupukan kreativiti masih belum lagi diberikan perhatian yang sewajarnya (Toh 2003, Yong 1989). Sekiranya perkara ini berlarutan, tentulah matlamat untuk melahirkan modal insan yang inovatif dan seimbang sukar untuk dicapai. Ini seterusnya akan turut menghalang negaramencapai status menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

KEPENTINGAN KREATIVITI
Perkembangan pesat yang berlaku dalam bidang teknologi dan komunikasi telah memberikan kesan kepada cara hidup penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia kini telah mengamalkan cara hidup yang lebih canggih dan oleh itu keperluan mereka kepada latihan dan pendidikan serta kreativiti turut meningkat kerana mereka memerlukan banyak bimbingan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang berlaku.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad dalam satu ucapan ketika majlis makan malam anjuran Akademi Sains Malaysia telah mencabar komuniti para saintis di Malaysia agar dapat melahirkan seorang pemenang hadiah nobel di kalangan rakyat Malaysia menjelang tahun 2020 (Sachi, 2004). Beliau juga berpendapat bahawa generasi pewaris yang hidup dalam abad ke-21 perlu berfikiran kreatif dan kritis di samping bersifat kaya maklumat serta maju dalam bidang sains dan teknologi.

DEFINISI KREATIVITI

Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu “creare” yang membawa maksud “membuat”. Manakala daripada perkataan Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), kreatif didefinisikan sebagai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Selain itu, daya kreatif adalah kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu kreativiti, dan menjana kekreatifan mengikut kemampuan diri sendiri. Manakala kreativiti adalah kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan.
“Creativity is a matter of talent – there is nothing you can do about it except get creative people” (de Bono, 1996)

Menurut kamus Webster’s (1976) pemikiran kreatif ialah, “The ability to bring something new existence”. Definisi ini memperlihatkan kreativiti itu adalah kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali. Apabila direnung dan difikirkan secara mendalam, dapatkah manusia yang mempunyai sifat yang lemah mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali, iaitu daripada ‘tiada’ kepada ‘ada’. Definisi ini seolah-olah melambangkan suatu tingkah laku dan pemikiran manusia yang hebat, dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Malah, dalam keadaan kritikal sekalipun, manusia masih dapat membuktikan kemampuannya menyelesaikan sesuatu masalah. Maka, dapatlah disimpulkan definisi ini terlalu ekstrem bagi menggambarkan kemampuan dan kebolehan manusia berkreativiti.

Ramai sarjana yang berpendapat, tidak mungkin seseorang itu dapat menghasilkan sesuatu yang tidak pernah wujud sebelumnya, kerana ia memperlihatkan kemampuan manusia mencipta ‘sesuatu daripada tiada kepada ada.’ Menurut John (2002); “Only God could create, and whatever he created was original. Man could only rearrange what God had created.”
Namun yang pasti menurut de Bono (1970), kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari oleh manusia itu sendiri.

“To cause to exist, bring into being, originate, to give rise, bring about, produce, to be first to portray and give character to a role or part creation: An original product of human invention or imagination.”

“A process of becoming sensitive to problems, deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies and so on; identifying the difficult; searching for solutions, making guesses or formulating hypotheses about the deficiencies; testing and retesting these hypotheses and possibly modifying and retesting them and finally communicating the results.” (Torrance, 1974)
“Creativity is the connecting and rearranging of knowledge-in the minds of people who will allow themselves to think flexibly-to generate new, often surprisingly ideas that others judge to be useful.” (Plesk, 1997 dalam Mohd Azhar Abd. Hamid, 2001)

Malah menurut Leong (2000), sesetengah sarjana yang liberal mentafsirkan; “People who copy concepts and ideas,” sebagai memenuhi ciri-ciri kreatif. Ringkasnya, istilah kreatif dan kreativiti digunakan bagi menggambarkan produk sosial yang dihasilkan. Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya.

KESULITAN DAN KREATIVITI
Terdapat pelbagai kesulitan yang dihadapi dalam usaha untuk memupuk kreativiti dalam bilik darjah. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelajaran telah melaksanakan Falsafah Pendidikan Negara dalam akta 1996. Menurut Falsafsah Pendidikan Negara, matlamat utuama pendidikan Negara adalah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani. Namun matlamat murni masih belum tercapai. Salah satu faktor yang menjadi penghalang ialah sistem pendidikan yang berorentasikan peperiksaan yang mana menghalang pemupukan kreativiti dalam bilik darjah.

Selain daripada itu, penekanan kepada peperiksaan terutamanya peperiksaan piawai bagi keseluruhan pelajar di akhir tahun KBSR dan KBSM juga telah menyebabkan guru lebih cenderung untuk melaksanakan proses pengajaran yang berpusatkan guru kerana kaedah pengajaran yang berpusatkan guru terbukti lebih berkesan untuk menghasilkan pelajar yang akan mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan (Toh, 2003). Seterusnya, guru yang berjaya menghasilkan bilangan pelajar yang ramai mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan biasanya akan dilihat sebagai guru yang berkesan (Toh, 2003). Disebabkan itu guru mendapati sukar untuk mengadaptasikan diri dengan KBSR dan KBSM yang berpusatkan pelajar kerana mereka begitu menghayati kaedah pengajaran yang lama yang lebih berpusatkan guru. Kesan negatif penekanan terhadap peperiksaan terhadap pembangunan kreativiti pelajar begitu mendalam sekali, sehinggakan Yong (1989) tanpa ragu-ragu telah menyatakan …“this emphases have taken a heavy toll on the creativity of Malaysia students”(m.s. 20).

Sternberg & Lubart (1995) pula berpendapat bahawa persekolahan juga menghalang kreativiti dengan menanamkan ke dalam diri para pelajar sifat toleransi yang rendah terhadap kegagalan. Ini menjadikan para pelajar takut mengambil risiko. Sikap takut mengambil risiko ini mula berkembang dalam bilik darjah apabila kegagalan sering dibalas dengan celaan atau dendaan manakala kejayaan dalam bentuk hasil kerja yang baik sering dibalas dengan pujian atau ganjaran (Dacey & Lennon, 1998). Tambah Dacey & Lennon (1998) lagi, kegagalan mungkin menyebabkan pelajar perlu melakukan tugas pembaikan atau mungkin merasa malu kerana dilihat sebagai seorang yang bodoh. Ini menyebabkan mereka selalu mengambil jalan yang selamat dan tidak melakukan sesuatu yang mencabar diri mereka.

Di samping itu kajian-kajian di beberapa negara Asia menunjukkan bahawa para guru cenderung untuk tidak menyukai ciri-ciri personaliti pelajar yang berkaitan dengan kreativiti (Ng & Smith, 2004). Menurut MacKinnon (1963), antara ciri-ciri personaliti individu kreatif termasuklah berazam, bebas, suka mengambil risiko, impulsif dan individualistik. Kajian oleh Westby &

Dawson (1995) menunjukkan bahawa ciri-ciri yang dipaparkan tadi tidak digemari oleh para guru. Sebaliknya kajian menunjukkan bahawa para guru lebih menyukai ciri-ciri personaliti pelajar seperti bertanggungjawab, boleh diharapkan, ikhlas, suka bertoleransi dan boleh dipercayai. Menurut kajian yang dijalankan oleh MacKinnon (1963), ciri-ciri personaliti tersebut mempunyai kaitan dengan tahap kreativiti yang rendah. Oleh itu, guru kebiasaannya tidak menyukai bilik darjah yang pelajarnya terdiri daripada individu yang kreatif. Ini adalah kerana guru berpendapat bilik darjah tersebut sukar dikawal dan diurus. Sebaliknya guru lebih suka kepada bilik darjah yang para pelajarnya terdiri daripada individu yang pengakur dan baik kerana mereka senang dikawal dan diurus. Disebabkan ciri-ciri personaliti kreatif dipandang negatif oleh para guru, mereka cenderung untuk melatih pelajar-pelajar tersebut untuk menjadi taat dan pengakur. Perkara ini sekaligus boleh melumpuhkan daya kreativiti pelajar kerana aspek personaliti merupakan salah satu aspek kreativiti yang penting.

Satu lagi elemen penting yang boleh memberikan kesan negatif kepada daya kreatif pelajar ialah rakan sebaya. Torrance (1968) melalui kajiannya mendapati markah kreativiti bagi pelajar menjadi rendah secara konsisten selepas tahun empat. Beliau turut mendapati bahawa punca kepada penurunan aras kreativiti ini adalah kerana tekanan agar mereka akur kepada rakan sebaya meningkat. Selain daripada itu, Amabile (1996) seorang penyelidik dalam bidang psikologi sosial dan kreativiti turut berpendapat bahawa rakan sebaya merupakan penghalang utama yang menyebabkan para pelajar enggan mengambil risiko serta meluahkan idea kreatif.

PENGAJARAN KREATIVITI UNTUK PELAJAR PINTAR CERDAS

Matlamat pengajaran adalah untuk membantu pelajar menjadi lebih kreatif (Plucker, Beghetto dan Dow, 2004). Guru harus menginspirasikan pelajar kearah pemikiran kreatif pada peringkat individu dan kumpulan. Pelajar harus disediakan persekitaran yang dapat merangsang kreativiti mereka. Situasi pembelajaran dan pengajaran tidak seharusnya membebankan pelajar. Guru tidak seharusnya mengawal pelajar sewenang-wenangmya semasa pengajaran. Guru perlu menggalakkan motivasi dalaman, memupuk rasa kekitaan dan pemikiran yang menjurus kepada aspek-aspek kreatif.

Sebagai seorang guru, guru boleh menggalakkan pemikiran kreatif secara individu dan kumpulan. Guru mewujudkan situasi yang membolehkan pelajar menyatakan idea-idea yang kreatif terlintas dalam fikiran yang relevan kepada sesuatu isu khusus. Teknik sumbangsaran boleh digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pendapat yang bernas tanpa mengkritik idea-idea daripada rakan sebaya di dalam perbincangan dan pembelajaran itu.

Teknik sumbangsaran didapati berkesan kepada kebanyakan pelajar yang bertugas bersendirian di mana mereka boleh menjana lebih idea daripada bertugas bersama ahli-ahli kumpulan . Satu daripada sebab kepada kewujudan situasi ini ialah beberapa individu hanya menumpang dalam kumpulan dan pemikiran kreatif yang dilakukan oleh ahli-ahli lainyang membuat tugas yang disarankan guru.

Selain itu, aktiviti sumbangsaran dilihat dapat membina semangat berpasukan yang kuat. Strategi kreatif yang baik adalah dengan menghasilkan idea-idea yang baru, jika boleh. Unsur kekreatifan dapat dihasilkan melalui kewujudan idea-idea yang banyak dan mungkin tidak menggambarkan sesuatu yang unik. Tetapi, dalam kebanyakan idea tersebut pasti dikenal pasti idea-idea kreatif yang baik.

KEMAHIRAN BERFIKIR


Kemahiran berfikir adalah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang memperolehi kemahiran berfikir sanggup dan cekap dalam menyusun maklumat, konsep atau idea secara yang teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang terarah dan sewajarnya.
KONSEP BERFIKIRDewey ( 1910 ) menegaskan bahawa
Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul. Pemikiran merupakan aktiviti psikologikal dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi.


Edward de Bono ( 1976 )
Kemahiran berfikir ini membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi tertentu.


Menurut Mayer(1977) pula, pemikiran melibatkan pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesai masalah.

Fraenkel (1980) pula berpendapat bahawa pemikiran merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna, dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan, atau menyelesaikan masalah


Vincent Ryan Ruggiero (1991) pula menyatakan berfikir ialah apa sahaja aktiviti mental yang membantu untuk memformulasi atau menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan menyempurnakan sesuatu kemahuan untuk memahami sesuatu (mencari jawapan dan mendapatkan makna)

by: Vasanthi

Penulisan: Mengenal Pasti Murid Pintar Cerdas

Pengenalan
Dari istilah persekutuan Amerika Syarikat, maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak-kanak,pelajar atau belia adalah mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual, kreativiti, artistik, kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan, serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain dari yang lain atau istimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka.

Defenisi bagi Negara Kanada,pintar cerdas ditakrifkan sebagai suatu darjah keupayaan intelektual yang luar biasa yang memerlukan pengalaman pembelajaran yang berlainan daripada apa yang disediakan di sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akedemik dan potensi mereka. Di England, pintar merujuk kepada 5 peratus teratas dari semua populasi sekolah di dalam bidang akedemik manakala cerdas pula adalah 5 peratus teratas dari semua bidang lain. Pelajar pintar adalah mereka yang memilki kebolehan tinggi untuk 1 atau lebih di dalam subjek akedemik. Mereka ini tidak perlu menjadi pintar untuk semua subjek. Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari segi sukan, muzik , lukisan atau seni persembahan.

Merancang pentaksiran
Kita telah memahami ciri-ciri mereka yang pintar cerdas. Pengetahuan ini sangat berguna untuk membantu kita memerhatikan dan memahami diri kita, rakan kita, keluarga kita ataupun mana-mana individu agar dapat mengenalpasti individu-individu terutamanya pelajar kita sama ada mereka benar-benar cerdas atau berbakat. Untuk itu pentaksiran atau penilaian hendaklah dibuat terhadap golongan ini. Menurut Miller (1978) terdapat tiga persoalan yang harus dijawab semasa merancang untuk menjalankan pentaksiran ini.
1. Kenapa hendak dinilai?
2. Apa yang hendak dinilai?
3. Bagaimana hendak menilai?

Kenapa hendak dinilai?
Proses-proses pentaksiran dan penilaian terhadap golongan pelajar ini dibuat dengan tujuan untuk :
1. Mengenalpasti bakat dan kepintaran yang diperolehinya - Di sini , guru juga dapat mengenalpasti kecenderungan mereka ke dalam sesuatu bidang. Selain itu juga dapat mengetahui sejauh mana kemahiran atau bakat yang dimilikinya serta aras kemahiran semasanya. Penilaian hendaklah merangkumi kekuatan dan kelemahan pelajar. Ini adalah sebagai panduan untuk guru menyediakan pengalaman pendidikan dan juga perkembangan sosial pelajar berkenaan.
2. Perancangan kurikulum – Setelah guru mengetahui aras kemahiran semasa dan kecenderungan seseorang pelajar, mudah bagi seseorang guru untuk membuat perancangan kurikulum untuknya. Memang tidak diwujudkan lagi kurikulum khas untuk golongan pelajar seperti ini. Apa yang seseorang guru boleh buat adalah memberikan projek atau aktiviti yang mencabar berbanding rakan sebayanya berdasarkan kepada tahap kemahiran semasa pelajar berkenaan di dalam sesuatu perkara. Dengan kata lain guru akan memberikan kerja yang sesuai dengan kecenderungan pelajar berkenaan.
3. Klasifikasi – Pelajar ini akan diklasifikasi sebagai pelajar berbakat di kalangan rakan sebaya mereka . Jika terdapatnya aktiviti-aktiviti yang bersesuaian maka golongan ini akan dilibatkan berdasarkan kepada kecenderungan mereka.
4. Penentuan program – Program-program yang disediakan mungkin tidak bersesuaian terhadap seseorang pelajar tetapi sesuai dengan pelajar yang lain. Setelah dikenalpasti melalui penilaian dan pentaksiran yang guru jalankan maka mudah bagi guru untuk menentukan program-program yang wajar pelajar ini ikuti.

Apa yang hendak dinilai?
Setelah seseorang guru mengenalpasti pelajar melalui pemerhatian, maka pelajar yang dijangkakan berbakat dan cerdas ini perlu melalui siri pentaksiran dan penilaian yang dapat mengenal pasti bidang atau domain yang dimilikinya. Ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa adakah kemahiran yang dimilikinya didalam sesuatu bidang tersebut adakah bersesuaian dengan umurnya ataupun menjagkau daripada yang sepatutnya. Untu itu seseorang guru perlu mendapatkan pandangan pakar-pakar yang berkaitan dengan bidang-bidang berkaitan.

Bagaimana hendak menilai?
Setelah difahami definisi pintar cerdas dan berbakat dan setelah memahami ciri-ciri pelajar pintar, cerdas dan berbakat (PCB) pendidik boleh mengenalpasti pelajar-pelajar PCB untuk disediakan pendidikan yang sesuai dengan keperluan unik mereka. Terdapat dua tahap didalam proses identifikasi siapakah pelajar yang perlu kepada pendidikan khas pintar cerdas.

a. Tahap pertama
Proses mendapatkan maklum balas dari semua pihak dalam bentuk pencalonan pelajar. Pencalonan boleh dibuat oleh ibu bapa, guru, rakan-rakan, dan diri pelajar itu
sendiri. Pencalonan boleh dibuat dengan menggunakan senarai semak (check-list) dan skala pemarkahan (rating scales).

Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pengesanan

Melalui pemerhatian, guru memperoleh pelbagai maklumat mengenai seseorang pelajar. Pemerhatian teliti merupakan faktor penting dalam pengesanan pelajar. Pemerhatian perlu dijalankan berasas matlamat tertentu seperti:
1. Kenapa pemerhatian itu dijalankan?
2. Apakah objektif yang hendak dicapai?
3. Apakah situasi yang sesuai untuk mengumpul maklumat?
4. Apakah fokus perkembangan yang hendak diperhatikan?
5. Siapakah yang diperhatikan?
6. Bagaimana maklumat hendak direkod?
7. Apa yang perlu dilakukan semasa membuat pemerhatian?
8. Berapa lama masa diperlukan untuk membuat pemerhatian?

Langkah-langkah pemerhatian

1. Tentukan perkara yang hendak diperhati
2. Merekod maklumat dengan lengkap
3. Merekod serta merta semasa pemerhatian
4. Rekod fakta yang tepat dan tidak membuat interpretasi


Teknik / kaedah merekod dan membuat pemerhatian.

1. Rekod harian
• mencatat perkembangan murid bagi satu jangka masa yang panjang.
• tertumpu kepada tingkah laku yang baru berbanding yang sedia ada ( perkembangan)
• satu cara yang informal

2. senarai semak ( check list)
• sifat/sikap yang ditonjolkan
• ‘given content’ - sebahagaian daripada tingkah laku itu wujud dalam pemerhatian

3. skala ( rating scale)
• menggunakan skala contoh: cemerlang, sangat baik, baik,s ederhana, lemah


b. Tahap kedua
Proses mengenalpasti bidang-bidang atau domain kecerdasan serta
tahap kecekapan pelajar terbabit dalam bidang tersebut. Pada tahap ini pelajar
yang dicalonkan akan ditaksir oleh pakar untuk menentukan kemampuan pelajar
dalam bidang/domain berkenaan pada ketika itu.
Alat-alat penaksiran termasuklah ujian kecerdasan (IQ), ujian kompetensi, ujian
bagi menentukan domain kecerdasan dengan menggunakan ujian kecerdasan
pelbagai (Multiple Intelligence-MI). Selain itu, pada tahap ini penilaian pakar juga boleh/perlu diambil kira bagi menentukan domain serta tahap kecerdasan seorang pelajar. Contohnya penilaian seorang pelukis untuk menentukan domain bakat dan tahap kecerdasan seorang pelajar yang berbakat dalam lukisan.

Implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah
Kanak-kanak pintar cerdas boleh dibantu melalui tiga jenis program: pengasingan, pemecutan (acceleration) atau pengayaan.
1. Pengasingan, - kanak-kanak diasingkan daripada rakan sebaya di mana mereka disediakan kurikulum khas yang mampu menggalakkan kebolehan istimewa mereka. Pengasingan ini bertujuan mengeluarkan kanak-kanak daripada kelas biasa yang tidak dapat membantu perkembangannya secara optima.
2. Pemecutan - boleh dilaksanakan dengan dua cara. Cara yang pertama ialah dimana kanak-kanak ini dikeluarkan daripada bilik darjah mereka untuk subjek-subjek spesifik. Mereka dimasukkan ke kelas pada peringkat lebih tinggi yang sesuai dengan perkembangan mereka untuk subjek tersebut. Maka mereka akan belajar dengan murid atau pelajar yang lebih tua daripada mereka. Cara kedua ialah di mana murid tersebut disediakan dengan rancangan khas dalam kelas yang sama. Rancangan ini membantu mereka belajar sesuatu bidang kemahiran mereka pada kadar yang lebih cepat berbanding dengan rakan sebaya.
3. Pengayaan - pendekatan yang menyediakan pengalaman pengayaan sama ada di dalam kelas atau di luar kelas. Misalnya aktiviti tambahan seperti lawatan ke muzium atau perpustakaan Negara. Selain itu guru boleh merancang projek atau aktiviti lain yang memrlukan murid mencari maklumat yang lebih mendalam tentang sesuatu topik dan dilakukan oleh murid secara bersendirian.

Program-program pengesanan pelajar cerdas dan berbakat.

Penilaian Tahap Satu

Pada tahun 1996, satu bentuk penilaian bagi mengenal pasti pelajar pintar cerdas telah dilaksanakan, yang dikenali sebagai Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS). Penilaian ini dilaksanakan ke atas pelajar-pelajar Tahun Tiga sekolah rendah. Pelajar yang berjaya memperolehi tahap maksimum dibenar meneruskan persekolahan ke Tahun 5, tanpa perlu mengikuti persekolahan Tahun 4. Walau bagaimanapun, penilaian ini hanya dilaksanakan dalam tempoh lima tahun sahaja. Ianya telah diberhentikan pada tahun 2000.

Ujian Aptitud UPSR

Ujian Aptitud bagi murid tahun enam sekolah rendah mula dilaksanakan pada tahun 2009. Ianya bertujuan untuk mengukur kebolehan semulajadi (innate ability) dan kebolehan yang diperolehi (aquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran pembelajaran. Ujian ini dapat mengenal pasti potensi murid untuk mengikuti pembelajaran dan dapat membantu para guru mengetahui tentang bakat, minat dan kecenderungan diri murid supaya pembelajaran murid lebih mudah dilaksanakan dan dipertingkatkan. Bahasa yang akan digunakan dalam Ujian Aptitud tersebut adalah menggunakan bahasa pengantar mengikut aliran sekolah masing-masing.
Format Ujian Aptitud Tahun Enam merupakan ujian berbertuk objektif aneka pilihan yang mengandungi 61 soalan. Tempoh masa adalah 1 jam 30 minit dan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:
a. Bahagian 1: Kemahiran berfikir (20 item)
b. Bahagian 2 : Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan (20 item)
c. Bahagian 3 : Minat, kecenderungan dan kesedian (21 item)
Program Permata Pintar
Program PERMATA Pintar yang telah dilancarkan pada bulan Mac 2009 di UKM merupakan satu usaha murni bertujuan untuk mengenal pasti pelajar pintar cerdas yang berada di seluruh Malaysia. Ia bertujuan untuk menyediakan satu program yang boleh membina suasana pembelajaran yang dapat merangsang minda mereka untuk terus menjadi insan yang kreatif dan inovatif selari dengan keperluan negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Ini adalah satu-satunya program yang dapat membantu anak-anak pintar cerdas untuk terus menerima kaedah pembelajaran yang berbeza bagi membantu mereka menjana pembentukan budaya ilmu baru dan membentuk rasa cinta terhadap pengetahuan sehingga dapat menjadikan mereka khazanah negara yang begitu berharga.
Usaha mengenal pasti pelajar pintar cerdas seterusnya telah dilakukan dengan gigih melalui dua ujian saringan yang ketat iaitu Ujian Permata Pintar UKM 1 dan UKM 2. Semasa di program Perkhemahan Cuti Sekolah untuk kanak-kanak pintar cerdas dengan kerjasama Johns Hopkins University-Center for Talented Youth di Amerika Syarikat, pelajar akan diberikan peluang untuk mengikuti salah satu dari sembilan kursus yang di tawarkan mengikut umur mereka. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah seperti Kriptologi, Pengenalan kepada Robotik, Reka cipta, Penaakulan Mantik, Menjadi Saintis, dan pelbagai kursus penulisan yang menggalakkan perkembangan minda yang kreatif. Pelajar telah diasak untuk mencabar minda mereka dan berfikir di luar kotak (think outside the box), menukar cara mereka menyelesaikan masalah dari satu format yang linier kepada penyelesaian yang pelbagai. Justeru, mereka bukan sahaja diasah mindanya supaya menjadi tajam, tetapi juga dibantu membentuk keperibadian unggul agar menjadi insan cemerlang di masa hadapan. Ini memang merupakan satu usaha yang sukar terutama apabila program yang dijalankan mengambil masa hanya tiga minggu sahaja.
Program perkhemahan tersebut juga telah dilaksanakan sebagai satu program pembelajaran yang holistik. Pelajar telah diberikan pelbagai aktiviti rekreasi yang mencabar kebolehan mereka, di samping mendedahkan mereka kepada aktiviti kerohanian, sukan dan kebudayaan. Sementara itu, usaha berterusan telah di rancang bagi menampung minat belajar dan membantu mereka mengatasi kesan "big fish in a little pond" yang biasa dirasai oleh pelajar-pelajar berkenaan dalam suasana sistem pendidikan yang biasa.
Untuk tujuan itu, pihak Pusat PERMATA Pintar Negara yang telah ditubuhkan di UKM telah merancang beberapa aktiviti di antaranya ialah :
i. Mengadakan latihan dalam talian untuk pelajar-pelajar yang telah menghadiri program Perkhemahan Cuti Sekolah pada tahun 2009
ii. Mengadakan Alumni PERMATA Pintar UKM sebagai satu platform pembinaan jaringan antara pelajar pintar cerdas, ibu bapa mereka serta guru-guru yang telah menghadirkan diri dalam program Perkhemahan Cuti Sekolah tahun lepas
iii. Menjalankan program mentoran antara pelajar pintar cerdas tersebut bersama guru pembimbing yang telah dilatih semasa perkhemahan dijalankan
iv. Membina e-mail kumpulan bagi memudahkan setiap pelajar pintar cerdas berhubung antara satu sama lain
v. Menyediakan bulletin bulanan yang akan disebar kepada setiap pelajar, guru, sekolah dan individu yang terlibat bagi memaklumkan perkembangan yang berlaku dalam pendidikan pintar cerdas di Malaysia dan di luar negara.
Walau pun program PERMATA Pintar baru berumur setahun jagung, namun pencapaiannya adalah begitu membanggakan. Oleh yang demikian, satu program pembelajaran yang lebih formal melalui sebuah sekolah yang akan dikenali sebagai Akademi PERMATA Pintar Negara akan dibina. Di dalam Akademi berasrama penuh ini, pelajar akan mengikuti pembelajaran arus perdana seperti pelajar-pelajar lain. Namun, pada masa yang sama mereka juga akan diberi peluang untuk mengambil beberapa peperiksaan antarabangsa seperti SAT, Advance Placement atau O dan A level mengikut kemampuan masing-masing. Ini akan memberikan mereka satu "safety net" yang luas untuk meneruskan pengajian mereka di universiti-universiti terkemuka di dunia. Mereka memerlukan satu sistem pembelajaran unik yang dapat merangsang minat, kebolehan berfikir, motivasi dan rasa ingin tahu yang tinggi. Justeru, satu program khusus perlu dijana untuk terus memapan minat mereka untuk belajar secara berterusan.
Ujian dalam talian UKM1 merupakan saringan pertama untuk mencari pelajar-pelajar pintar cerdas berusia 8 hingga 15 tahun bagi menyertai Program PERMATApintar Negara.
• Pelajar berusia 9-15 tahun untuk program Perkhemahan Cuti Sekolah PERMATA pintar Negara 2011 di Universiti Kebangsaan Malaysia.
• Pelajar beragama Islam berusia 8 tahun (darjah 2 pada tahun 2011) untuk program Permata Insan di Universiti Sains Islam Malaysia.
• Pelajar berusia 15 tahun (tingkatan 3 pada tahun 2011) untuk menyertai program Pendidikan Menengah Tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2012.

Penutup
Penyelidikan membuktikan bahawa guru terbaik untuk kanak-kanak pintar cerdas adalah seorang individu yang juga pernah dikategorikan sebagai pintar cerdas. Ini kerana pendidik sebegini lebih arif tentang kemahuan dan keperluan individu seperti mereka. Jika ibu bapa atau guru merasakan anak atau pelajarnya mungkin boleh dikategorikan sebagai pintar cerdas atau melihat salah satu atau kombinasi ciri utama ini dalam dirinya, maka sebagai ibu dan bapa dan guru anda wajib menghubungi pakar akademik dan pendidikan atau ahli psikologi untuk khidmat nasihat tentang cara terbaik untuk membangunkan potensi dan bakat pelajar tersebut.

by:Ma Noralasikin

Penulisan: Ciri-ciri dan Keperluan Murid Pintar Cerdas

1.0 PENDAHULUAN

Setiap insan yang dilahirkan ke dunia ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terpulang kepada ibu bapa masing-masing bagaimana hendak mencorakkan kehidupan anak masing-masing. Ungkapan yang biasa didengar apabila bercakap mengenai perkembangan kanak-kanak. Baik didikan maka baiklah jadinya dan begitulah juga sebaliknya. Perkembangan kanak-kanak merupakan satu proses penting yang perlu diambil berat oleh setiap ibubapa. Pelbagai faktor perlu diambilkira selain daripada faktor genetik dan keturunan yang memang sukar untuk dielak. Namun demikian, kanak-kanak perlu dibantu untuk mendapatkan pengalaman dan pengayaan kemahiran dalam hidup masing-masing. Kanak-kanak yang mewarisi bakat atau kepintaran ibubapa juga memerlukan rangsangan bagi memastikan kelebihan yang dimiliki akan dapat digunakan sebagai satu ciri penting yang ada pada dirinya. Kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat sebenarnya mempunyai potensi yang tinggi dalam pelbagai bidang mengikut kecenderungan masing-masing.


2.0 DEFINISI PINTAR CERDAS.

Siapakah yang dikatakan pintar cerdas?
Kanak-kanak pintar cerdas ini secara umumnya
mempunyai keunikan mereka tersendiri. Kebolehan dan kelebihan mereka telah ditonjolkan sejak dari awal lagi, dan keadaan ini boleh dikenalpasti oleh ibu bapa mereka sendiri.Kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat sebenarnya mempunyai potensi yang tinggi dalam pelbagai bidang mengikut kecenderungan masing-masing. Keupayaan mereka adalah berbeza jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang sebaya dengan mereka dan sesetengahnya dapat mengatasi kepintaran atau kebolehan yang dimilki oleh orang yang lebih dewasa daripadanya.

Terdapat pelbagai pendapat mengenai kanak-kanak pintar cerdas oleh penulis-penulis yang terdiri daripada beberapa pakar dalam pelbagai bidang. Biasanya mereka akan memberikan pendapat berdasarkan bidang mereka. Antaranya ialah:

Menurut Stanford Binet (1916) iaitu orang yang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “The Stanford Binet Test” memberikan definisi pintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami, membuat pertimbangan dan penaakulan dengan baik.
Seterusnya menurut Susan K. Golant di dalam bukunya The Joys and Challenges Of Raising a Gifted Childs berpendapat, kanak-kanak yang pintar cerdas menunjukkan minat yang tinggi bagi belajar, curiga dan mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi kepada persekitaran serta berupaya menggabungkan beberapa maklumat dalam menghasilkannya.

Manakala Lewis Terman (1916) memberi definisi pintar cerdas sebagai seseorang yang
berkebolehan untuk berfikir secara abstrak.

Menurut Piaget (1950) pula, pintar cerdas merujuk kepada kebolehan individu
membuat adaptasi terhadap persekitaran fizikal dan sosial.

Seterusnya menurut Jim Delisle dan Judy Galbraith (2002), tidak ada seorang pun yang benar, tepat atau secara umumnya boleh diterima definisi yang mereka berikan mengenai pintar cerdas. Ini adalah kerana setiap pakar yang memberikan definisi mengenai pintar cerdas akan memberikan pandangan berdasarkan kepada kepakaran mereka. Beliau juga bersetuju dengan definisi yang diberikan oleh Howard Gardner iaitu “The bottom line is a deep interest in children and how their minds are different from one another, and in helping them use their minds well”
Manakala menurut Kamus Dewan pula, pintar cerdas diistilahkan sebagai cekap dan pandai, manakala cerdas didefinisikan sebagai sempurna anal. Maka, secara umumnya, pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi yang tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan. Seperti yang diterangkan di dalam Teori kepelbagaian Kecerdasan (Multiple Intelligences) oleh Howard Gardner.
Ahli biologi mendefinisikan pintar cerdas sebagai kebolehan luar biasa yang dimiliki oleh seseorang individu untuk melakukan adaptasi dan manipulasi terhadap keadaan dan perubahan persekitaran. Pakar psikologi pula mendefinisikan istilah pintar cerdas sebagai kanak-kanak yang berupaya melakukan taakulan iaitu mempunyai kebolehan berfikir dengan logik dan mempunyai fungsi kognitif yang hebat. Kanak-kanak pintar ini berkebolehan mencari dan mengaitkan sebab musabab terhadap sesuatu fenomena yang abstrak.

Seterusnya menurut Nik Azis Nik Pa dan Noor Aini Khalifah (1982), kanak-kanak pintar cerdas adalah mereka yang mempunyai interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata (murid yang mempunyai IQ melebihi 120 dikategorikan sebagai kanak-kanak pintar cerdas), aras yang tinggi dalam tanggungjawab kepada tugas dan aras kreativiti yang tinggi.

Daripada pelbagai definisi yang diberikan, ini menunjukkan bahawa, pintar cerdas boleh kita takrifkan sebagai satu kepandaian luar biasa yang dimiliki oleh seseorang yang mengatasi rakan yang seusia. Namun demikian, sesorang kanak-kanak pintar cerdas itu tidak semestinya mempunyai semua ciri-ciri yang biasany disenaraikan sebagai ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas. Walaubagaimana pemantauan yang berterusan ke atas kanak-kanak yang dikenal pasti sebagai pintar cerdas akan memabantu bahawa mereka mengembangkan lagi potensi yang sudah sedia ada dalam diri mereka. Namun demikian, kadangkalanya kanak-kanak pintar cerdas ini juga digolongkan dalam kumpulan kanak-kanak bermasalah positif kerana sikap mereka yang tidak sama berbanding kanak-kanak seusianya dan ini mungkin menimbulkan masalah kepada guru-guru di sekolah untuk mengawal dan memberi tumpuan yang berbeza kepada mereka.

3.0 CIRI-CIRI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS
Jika hendak disenaraikan ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas ini adalah terlalu banyak. Namun demikian ia boleh dikategorikan kepada dua ciri utama iatu ciri-ciri kognitif dan juga ciri-ciri afektif.
3.1 CIRI-CIRI KOGNITIF
Kognitif adalah merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental yang terlibat dalam beberapa keupayaan untuk berfikir bagi menyelesaikan masalah, menaakul, menganalisis, dan membentuk konsep. Biasanya keupayaan kognitif kanak-kanak dalam golongan pintar cerdas ini dapat dikenalpasti seawal peringkat bayi lagi. Perkembangan kanak-kanak ini dapat diperhatikan dan dipantau oleh ibu bapa kerana biasanya mereka akan menunjukkan perkembangan yang lebih jauh berbanding dengan kanak-kanak seusianya. Sebagai ibubapa yang perihatin mereka akan memberikan sokongan dan tumpuan yang lebih bagi membantu perkembangan kanak-kanak ini. Tahap kebolehan kognitif kanak-kanak boleh diuji menggunakan ujian IQ. Kanak-kanak pintar cerdas biasanya akan mencapai tahap pencapaian sebanyak 140, namun kadangkalanya mereka boleh mencapai sehingga 170 mata. Namun demikian, kesahihan ujian ini masih boleh dipertikaikan kerana ada yang mengatakan perbezaan tahap umur akan menjejaskan perbandingan pencapaian dalam ujian IQ ini.
Di bawah ini akan disenaraikan beberapa ciri kognitif kanak-kanak pintar cerdas. Antaranya ialah;
a) Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya mempunyai daya tumpuan yang tinggi dalam melakukan sebarang kerja atau aktiviti.
Contohnya kanak-kanak yang diberikan permainan “blok dan puzzle” akan berusaha sedaya upaya bagi melengkapkannya. Mereka akan meninggalkan atau tidak menghiraukan orang atau keadaan sekeliling mereka kerana daya tumpuan mereka terhadap aktiviti yang menarik minat mereka yang terlalu tinggi. Mereka juga kurang berminat dengan permainan yang dimilki oleh rakan mereka.
Dalam proses pembelajaran pula, mereka akan memberi sepenuh tumpuan mereka kepada bidang yang mereka minati.
b) Boleh dan mempunyai minat membaca diusia yang muda.
Biasanya kanak-kanak ini akan mula boleh membaca dalam usia kurang daripada 5 tahun. Mereka juga akan fasih bercakap disamping boleh menggunakan laras bahasa dan kosa kata yang tinggi jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang seusianya.
c) Mempunyai kelebihan yang luar biasa dalam mengingat sesuatu.
Dengan kelebihan yang mereka ada, mereka tidak perlu menghafal sesuatu fakta atau ilmu yang mereka pelajari. Mereka hanya perlu memahami isi kandungan dan akan meluahkan semula menggunakan bahasa sendiri. Kelebihan yang ada juga dapat membolehkan mereka membaca dengan cepat dan cepat memahami apa yang mereka ingati.

d) Perasaan ingin tahu
Disebabkan perasaan ingin tahu mereka yang kuat, kanak-kanak pintar cerdas biasanya akan sentiasa mengemukakan soalan-soalan yang mencabar dan inovatif yang mana kadangkalanya pemikiran mereka diluar jangkauan akal kanak-kanak normal. Pada peringkat kanak-kanak lagi sifat ini boleh dikenalpasti, contohnya mereka akan membuka kereta mainan mereka untuk mengetahui komponen-komponen yang ada dalam kereta tersebut. Kadangkalanya sifat ini akan dikenalpasti sebagai perosak oleh ibubapa yang kurang memahami anak mereka yang pintar cerdas.
e) Kebolehan membuat rumusan, menganalisa dan menaakul
Kanak-kanak pintar cerdas bukan sahaja mampu untuk memahamai pelajaran malah mereka juga boleh membuat rumusan ke atas proses pengajaran dan pembelajaran serta boleh menganalisa dan memberi alasan kepada keputusan yang diambil selepas sesuatu analisa dibuat.
f) Memindahkan apa yang dipelajari ke bidang lain.
Contohnya, mereka boleh mengaitkan teori-teori yang dipelajari berkaitan dengan burung dengan mengaitkannya dengan bagaimana terciptanya kapal terbang.
g) Memahami dua konsep yang seolah-olah sama
Ini bermaksud kanak-kanak pintar cerdas ini mampu memahami atau membezakan dua konsep yang seolah-olah sama contohnya mereka dapat membezakan konsep berat dan ketumpatan, Cahaya dan terang dan menakrifkan perbezaan antara makan dan minum.
h) Tertarik kepada pemikiran abstrak
Kanak-kanak pintar cerdas ini mampu memahami pengetahuan yang canggih, abstrak dan kompleks sehingga diluar jangkauan akal kanak-kanak normal yang lain. Umpamanya mereka akan cuba memikirkan alam selepas kematian manusia.
i) Memahami kebolehan intelek sendiri
Kanak-kanak pintar cerdas ini telah menyedari potensi mereka pada peringkat awal usia mereka lagi, jadi dengan kesedaran itu maka mereka akan cuba untuk melakukan sesuatu mengikut impian dan juga gaya pembelajaran mereka sendiri. Mereka telah menyedari di mana kekuatan yang mereka ada dan akan mengaplikasikannya bagi mencapai matlamat mereka. Mereka juga menyedari bahawa sekiranya mereka tidak mengaplikasikan pengetahuan yang mereka ada mungkin mereka akan lupa.
Manakala ciri-ciri istimewa kanak-kanak pintar cerdas yang berkaitan dalam bidang matematik pula ialah;
a) boleh membuat generalisasi
b) kebolehan menaakul
c) kebolehan untuk mengingat
d) berfikir secara logik
e) fleksibel dan
f) kebolehan dalam menyelesaikan masalah
Sebagai contoh, kanak-kanak pintar cerdas Adi Putra telah dikenalpasti bakat dan kebolehannya dalam bidang matematik sejak berumur tiga tahun lagi. Bermula dari usia yang sangat muda dia telah menunjukkan potensi diri yang luar biasa antaranya ialah;
a) Mencipta kaedah menguasai sifir 1 hingga 12 dengan cara baru.
b) Semasa berumur 5 tahun dia mula mencipta kaedah pengiraan cepat bagi 4 operasi asas iaitu, tambah, tolak, darab dan bahagi.
c) Semasa berumur 6 tahun dia telah menonjolkan dirinya kepada umum dan mampu membuat soalan-soalan algebra, log, trigonometri, bearing dan lain-lain serta mampu untuk menerangkan kepada orang lain bagaimana mendapatkan jawapan tersebut. Dia juga dianggap telah dapat mengatasi bagaimana seorang professor mengajar.
3.2 CIRI-CIRI AFEKTIF
Ciri kedua yang akan dibincangkan di sini ialah ciri-ciri afektif kanak-kanak pintar cerdas. Menurut kamus Dewan edisi keempat, afektif adalah berkaitan dengan perasaan dan emosi dan bukannya fikiran atau daya berfikir. Untuk memperkembangkan minat dan motivasi di kalangan kanak-kanak ciri-ciri afektif haruslah berkembang serentak dengan ciri-ciri kognitif mereka.
Manakala menurut Krathwohl dan rakan-rakannya (1964) iaitu orang pertama yang menggunakan terminology ‘afektif” telah menemukan satu lagi domain penting adalam perkembangan manusia iaitu afektif. Mereka telah mengkategorikan afektif kepada 3 ciri iaitu penerimaan (receiving), tindakbalas (responding), menghargai dan menilai sesuatu idea (valuing), menyelaraskan sistem nilai (organizing a value set) dan mengamalkan sesuatu mengikut sistem nilai yang kompleks (characterization).
Antara ciri-ciri afektif kanak-kanak pintar cerdas ialah;
a)karismatik
Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya mempunyai gaya tersendiri dan personaliti yang agak berbeza daripada orang lain. Oleh itu biasanya mereka akan menjadi bintang di sekolah dimana mereka akan menjadi perhatian dalam masyarakat di sekelilingnya.
b) Mementingkan kesempurnaan (Perfectionist)
Kanak-kanak pintar cerdas ini akan melakukan kerja-kerja dengan penuh minat dan mereka amat mementingkan kesempurnaan. Walaupun mereka dapat menyiapkan kerja-kerja mereka namun masih mementingkan kepada kesempurnaan dan sikap ini akan menyebabkan mereka meluangkan banyak masa terhadap apa jua kerja yang dilakukan. Kadangkalanya mereka akan melakukannya sehingga berulang kali bagi mendapatkan hasil yang benar-benar memuaskan hati mereka. Sikap ini juga kadangkalanya akan menimbulkan kemarahan dan ketidak puasan hati mereka terhadap orang lain atau rakan-rakan mereka kerana mereka juga akan menjangkakan hasil yang sama seperti yang dilakukannya daripada orang lain.
c) Berasa tertekan
Sebagai seorang yang bersikap teliti dan mempunyai matlamat sendiri semenjak dari awal lagi, mereka akan mudah rasa tertekan dalam usaha untuk mengatasi orang lain. Sikap ini juga menunjukkan bahawa mereka takut kalah kepada orang lain dan akan mencetuskan kesan sosio emosi yang lain seperti cemburu.
d) Sensitif
Kanak-kanak pintar cerdas biasanya mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Mereka akan berfikir di luar jangkauan kanak-kanak normal dan ini akan menyebabkan mereka mudah terangsang. Contohnya ketika tidur, mereka mudah terjaga kerana terlalu memikirkan imaginasi mereka. Mungkin bila menonton cerita seram, mereka mula memikirkan pelbagai perkara yang berkaitan dengan rentetan cerita tersebut. Berikutan dengan sikap ini mereka mungkin akan menjadi fobia kepada bencana seperti kegelapan dan kematian kerana mereka akan sentiasa memikirkan. Contohnya mereka akan selalu bertanya mengenai soal kematian, apa yang berlaku kepada manusia selepas mati, boleh tak kalau manusia tak mati. Persoalan-persolan seumpama ini akan menyebabkan mereka menjadi terlalu sensitif dan fobia kepada sesuatu kejadian.
e) Sentiasa bekerja kuat
Kanak-kanak pintar cerdas biasanya telah mengenalpasti matlamat mereka sejak awal lagi dan mereka akan sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat mereka itu. Disebabkan terlalu memikirkan kepada sesuatu yang dilakukan sehingga kadang kalanya mereka tidak tidur. Contohnya kanak-kanak yang bermain “puzzle”, mereka tidak akan tidur sehinggalah dapat melengkapkannya.
f) Suka menyendiri
Disebabkan terlalu menumpukan kepada kerja, kanak-kanak pintar cerdas ini dikatakan lebih suka menyendiri dan menyebabkan hubungan sosialnya agak kurang baik.
4.0 Keperluan kanak-kanak pintar cerdas
Setelah mengenalpasti ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas ini, adalah lebih mudah bagi menentukan program yang bersesuaian dengan mereka. Ini adalah kerana pengenalpastian ciri-ciri kepintaran seseorang individu adalah langkah penting dalam menyediakan program yang membuahkan kejayaan dengan program yang sesuai serta menepati keperluan kanak-kanak pintar cerdas. (Cox, Daniel & Boston, 1985).
Keperluan yang akan dibincangkan di sini adalah lebih tertumpu kepada kurikulum dan keperluan pembelajaran kanak-kanak pintar cerdas.
Kanak-kanak pintar cerdas merupakan golongan minoriti istimewa yang memerlukan perhatian khusus seperti juga kanak-kanak berkeperluan khas yang lain. Di Malaysia program bagi kanak-kanak berkeperluan khas telah diberi banyak penumpuan namun usaha masih kurang dijalankan bagi memberi tumpuan khusus kepada golongan kanak-kanak pintar cerdas ini. Sebenarnya kanak-kanak pintar cerdas juga memerlukan perhatian khusus kerana mereka akan merasa cepat bosan dengan program pembelajaran biasa. Akhirnya mereka digolongkan dalam kumpulan kanak-kanak istimewa kerana bersikap mengganggu rakan dan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Menurut Joyce Van Tassel Baska, isu yang biasanya dikaitkan dengan kanak-kanak pintar cerdas ialah mereka biasanya akan dilabel sebagai ‘bermasalah’, tidak mendapat ekuiti atau kesamarataan, biasanya keperluan golongan majoriti menjadi keutamaan, keperluan yang diberi tidak bertepatan dan sistem pengredan yang terlalu sempit.

by: Siti Zaleha

Penulisan: Kurikulum Bersesuaian Bagi Murid PIntar Cerdas

KURIKULUM YANG SESUAI UNTUK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

1.0 PENGENALAN

Perkembangan pendidikan semasa, terutama dari segi modifikasi sukatan pelajaran dan kaedah pengajaran untuk memenuhi keperluan pelajar pintar cerdas, normal dan pendidikan khas, samaada di Malaysia atau di luar negeri, telah menarik minat ahli pendidik dan penulis bahan ilmiah untuk membicarakan fenomena tersebut. Dengan perlaksanaan program KBSR, KBSM dan yang terbaharu KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) yang memberi tumpuan kepada pendidikan umum untuk semua pelajar, maka dengan ini kita memerlukan masa untuk meneliti isu-isu yang berkaitan dengan pengajaran, pembelajaran dan penilaian bagi pendidikan untuk murid pintar cerdas secara meluas dan mendalam.
Mulai tahun 1999, satu kurikulum bestari telah dibentuk dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum bagi pelajar pintar cerdas adalah sama dengan kurikulum bagi pelajar biasa. Perkara yang membezakan program pelajar pintar cerdas dengan pelajar biasa ialah pengayaan kurikulum atau asas kaedah pengayaan yang merentas kurikulum dan yang berfokus kepada bidang yang diminati pelajar.
Untuk melahirkan insan yang cemerlang, program pendidikan pintar cerdas perlu memberi fokus kepada perkembangan dan pembangunan manusia secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu. Program pendidikan pintar cerdas yang bersepadu dapat diwujudkan hanya apabila ahli pendidik membuat beberapa perubahan besar terhadap falsafah, teori dan amalan pendidikan konvensional.

2.0 KAJIAN TENTANG KURIKULUM UNTUK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

Kajian mengenai kurikulum yang sesuai untuk kanak-kanak pintar dan cerdas adalah sangat baru. Peredaran zaman dari akhir 1950an hingga sekarang banyak menghasilkan program-program yang bertujuan untuk mendapatkan idea-idea dalam bidang kandungan tertentu tentang tentang pembezaan kurikulum untuk kanak pintar telah dipelajari secara sistematik. Walaupun kelas khusus telah beroperasi sejak 1919 di beberapa lokasi seperti di New York dan Cleveland, pembezaan dari segi strategi pembelajaran, kandungan atau bahan antara kelas dan perkara lain masih belum dikaji. Pengelompokan berdasarkan kecerdasan dan prestasi adalah strategi utama yang digunakan dan garis panduan untuk kurikulum yang telah disiapkan untuk digunakan oleh kanak-kanak pintar cerdas (Hall, 1956; Hollingworth, 1926).
Pada tahun 1960an dan 1970an, penyelidik dalam bidang untuk kanak-kanak pintar cerdas telah menyenaraikan beberapa prinsip umum tentang kurikulum yang sesuai untuk kanak-kanak berbakat. Ward (1961) mengembangkan teori pembezaan pendidikan untuk kanak-kanak pintar dan prinsip-prinsip khusus yang dikhaskan untuk kurikulum kanak-kanak pintar boleh dibangunkan. Meeker (1969) menggunakan struktur intelek Guilford untuk mencari kekuatan dan kelemahan kanak-kanak pintar sehingga penyelidik kurikulum dapat membina suatu program pintar untuk mengurangkan kelemahan yang ada. Arahan kerja kurikulum yang berstruktur secara khusus dibanngunkan untuk menangani kurikulum yang sesuai dalam bidang afektif, kognitif, berfikiran konvergen dan divergen, dan penilaian.
Renzulli (1975) memfokuskan pada model pembezaan kurikulum yang menggerakkan kanak-kanak pintar cerdas dari segi aktiviti pengayaan melalui latihan dalam kemahiran berfikir dan kajian didalam program berorientasikan projek untuk menangani masalah yang nyata. Gallagher dan Gallagher (1995) menekankan pengubahsuaian kandungan dalam mata pelajaran teras dari segi seni bahasa, kajian sosial, matematik dan sains. Stanley, Keating dan Fox (1974) memberi tumpuan kepada model untuk mempercepatkan kandungan untuk membezakan program untuk kanak-kanak pintar.
Maker dan Nielson (1996) telah menekankan pendekatan konfluen dalam pembezaan kurikulum untuk kanak-kanak pintar yang meliputi program pecutan dan strategi pengayaan. Passow (1982) merumuskan tujuh prinsip kurikulum kardinal yang melibatkan isi kandungan, proses, produk, tingkah laku dan penilaian. VanTassel-Baska (1993b) mengembangkan suatu garis besar dari 20 aspek kurikulum yang baik untuk kanak-kanak pintar yang menekankan pada kandungan, proses/ produk dan konsep dimensi tema/ dari kurikulum ke dalam Model Kurikulum Bersepadu (Intergrated Curriculum Model) yang telah diuji dalam sains dan seni bahasa didalam kelas nasional. Data dari dua kajian terdahulu menunjukkan bahawa kanak-kanak pintar telah diajar menggunakan kurikulum yang dikembangkan dari model ini mengungguli kawalan dalam bidang berfikir peringkat tinggi (VanTassel-Baska, Johnson, Hughes & Boyce, 1996).

3.0 ELEMEN UTAMA DALAM MEMBANGUNKAN KURIKULUM KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

3.1 KEPERLUAN KANAK-KANAK PINTAR CERDAS
Dalam menilai elemen utama berhubung dengan kurikulum kanak-kanak pintar, salah satu daripadanya ialah dari segi prinsip yang harus diberi perhatian untuk diterjemahkan secara teori ke dalam amalan yang baik secara menyeluruh sehingga isu pendidikan untuk kanak-kanak ini selesai dan tidak dihapuskan. Hal ini dapat dicapai jika kita memfokuskan pada unsur asas seperti:
1. Penekanan kepada struktur bagi konsep dan prinsip asas dalam sesuatu mata pelajaran dan bukan kepada aktiviti hafalan dan ingatan sahaja.
2. Penekanan kepada cara bagaimana sesuatu prinsip atau algoritma itu diterbitkan dan bukan kepada apa yang diterbitkan sahaja.
3. Penekanan kepada pengembangan sesuatu kurikulum secara meluas dan mendalam.
4. Penekanan kepada kaedah pembelajaran melalui pengalaman seperti kerja projek, simulasi, memain peranan, kajian kes, inkuiri secara individu atau kelompok dan reka cipta.
5. Penekanan kepada integrasi teknik pembelajaran berseorangan, bekerjasama dan bersaing konstruktif.

3.2 KEMAHIRAN BERFIKIR
Ia membabitkan kemahiran memberi tumpuan kepada maklumat yang relevan, kemahiran mengumpul data dari pelbagai sumber, kemahiran mengingat, kemahiran mengurus, kemahiran analisis, kemahiran menghasilkan idea yang bermakna, kemahiran membuat hubungkait dan kemahiran membuat penilaian.

4.0 MODEL KURIKULUM

4.1 MODEL WILLIAM (1970), MODEL TAYLOR (1971) dan MODEL TORRANCE (1978)


4.2 MODEL MAKER (1982)
Maker (1982) menyenaraikan empat komponen kurikulum yang boleh diubahsuai oleh pendidik bagi membentuk program pendidikan pintar cerdas yang berbeza dari segi kualiti dengan program pendidikan konvensional iaitu:
i. Isi Kandungan.
ii. Proses pengajaran.
iii. Hasil pembelajaran.
iv. Persekitaran Pembelajaran.

4.2.1 Isi Kandungan
Pelajar pintar dan berbakat dapat memahami idea dan konsep yang abstrak pada tahap yang tinggi berbanding dengan pelajar biasa, dengan itu amat bertepatan sekali jika isi kandungan yang khusus digubal bagi membolehkan pelajar tersebut mengembangkan potensinya secara maksimum.
Dalam program pendidikan pintar cerdas, pelajar pintar dan berbakat didedahkan dengan konsep dan prinsip yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka, dan bukan lebih rendah atau terlalu tinggi daripada tahap kebolehan mereka. Walaubagaimanapun jika guru tidak mempunyai wawasan yang jelas tentang matlamat pendidikan pintar cerdas, pelajar akan hanya dicurahkan dengan berbagai maklumat dan fakta dan bukan dengan analisis dan sintesis yang terperinci terhadap idea-idea kompleks yang signifikan. Renzulli (1977) menyatakan sebahagian besar daripada program pintar cerdas sekarang lebih merupakan program hiburan daripada pendidikan.
Pendidikan khusus bagi pelajar pintar dan berbakat ditentukan sifatnya oleh pandangan hidup sesuatu budaya kerana pendidikan itu merupakan alat terpenting untuk merealisasikan tujuan dan pandangan hidup itu.

4.2.2 Proses pengajaran dan Hasil pembelajaran
Proses pengajaran merujuk kepada penggunaan kaedah pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan pelajar pintar dan berbakat dalam mengembangkan tahap pemikiran yang tinggi, penaakulan induktif dan deduktif, penghasilan kreatif dan akhlak yang mulia.
Hasil pembelajaran pula merujuk kepada pembinaan tindakan dan operasi yang mantap yang membolehkan pelajar pintar cerdas memberi sumbangan yang professional kepada kesejahteraan diri dan keharmonian masyarakat.
Output yang dihasilkan oleh pelajar pintar cerdas mestilah berbeza daripada output yang dihasilkan oleh pelajar lemah dari segi penekanannya kepada transformasi dan bukan kepada rumusan pengetahuan yang sedia ada. Pendidikan itu mestilah mampu melahirkan pelajar yang dapat memberi sumbangan yang konstruktif kepada pembangunan negara dari segi intelek, ekonomi, teknologi, politik dan akhlak. Guru pula berperanan sebagai penyambung budaya, pembimbing, contoh tauladan yang baik dan pemberi ingatan kepada murid. Seterusnya semua guru harus sedar bahawa mereka tidak dapat membina pengetahuan kepada murid.

4.2.3 Persekitaran Pembelajaran.
Modifikasi dalam persekitaran pembelajaran membabitkan perubahan yang menggalakkkan pembelajaran yang berpusatkan murid seperti pembelajaran melalui pengalaman, autonomi, pemikiran terbuka, pembinaan adab, amanah, penerokaan, berdikari, kefleksibelan dan mobiliti serta pembelajaran berpusatkan pembinaan tingkahlaku yang sofistikated. Perubahan ini boleh diwujudkan melalui kaedah pengayaan, pecutan dan pengelompokan.

I. Pengayaan (Enrichment)
Kementerian Pendidikan Malaysia (1988) mendefinisikan program pengayaan sebagai aktiviti asas pembelajaran yang mengandungi unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Istilah ‘pengayaan’ merujuk kepada penyediaan pengalaman belajar yang berbeza oleh guru dalam kelas tanpa bantuan daripada sumber luar atau guru lain. Program pengayaan yang berkesan berlaku apabila guru menyediakan pelajaran yang berbeza untuk pelajar pintar dan berbakat dalam bentuk aktiviti yang telah tersusun rapi dan pelajar menggunakan kebolehan kognitif pada peringkat tinggi. Ianya membabitkan isi kandungan yang luas dan mendalam serta memerlukan strategi komunikasi yang mencabar.
Program pengayaan yang baik memerlukan seseorang guru itu memperuntukkan tenaga, masa, usaha, sumber dan komitmen yang tinggi. Program pengayaan juga disalahtafsirkan sebagai penyediaan aktiviti yang berbeza dari segi kuantiti, tetapi sama dari segi kualiti kepada pelajar pintar dan berbakat. Contohnya penglibatan pelajar pintar berbakat sebagai tutor kepada pelajar yang lain, penglibatan dalam projek kajian tanpa bimbingan dan pengawasan yang sewajarnya atau penyediaan pengalaman yang unik tetapi tidak sesuai dengan rancangan pendidikan yang sepadu sehingga aktiviti yang dilakukan oleh pelajar ini tidak bermakna.
Renzulli (1997) berpendapat guru sepatutnya melatih pelajar untuk mencari dan menggunakan maklumat dengan memberikan kemahiran dalam kaedah penyelidikan. Antara program yang sering dirujuk ialah program pengayaan Renzulli’s Schoolwide Enrichment Model atau SEM yang sudah dilaksanakan di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM). Model ini direka untuk pelajar mendapat pendedahan kepada pelbagai bidang melalui aktiviti seperti ceramah, lawatan, pembacaan, penerokaan melalui internet dan aktiviti lain. Pengalaman yang dikutip mampu membantu pelajar untuk mengenalpasti bidang dan minat bagi menjalankan penyelidikan dan guru bertindak sebagai mentor.
SEM ini bermula dari Aktiviti Jenis I, Jenis II dan Jenis III. Aktiviti Jenis I mendedahkan pelajar kepada dunia luar dan pelajaran yang tidak diajar di dalam kelas formal. Pengalaman dan penemuan yang diperolehi dapat membantu pelajar mengenalpasti minat dan bidang untuk diteroka dan diselidik seterusnya. Aktiviti Jenis II bertujuan untuk memberikan pelajar kemahiran-kemahiran asas bagi mengembangkan minat mereka. Antara kemahiran yang diberikan ialah Kursus Kemahiran Berfikir yang memberikan pendedahan dan latihan kepada pelajar untuk berfikir secara meluas, kreatif, analisis, inovatif, kritis dan bentuk pemikiran yang lain lagi. Aktiviti Jenis III pula merupakan gerak kerja pelajar sama ada menjalankan penyelidikan, mereka cipta atau aktiviti-aktiviti yang mencabar kepada mereka. Guru haruslah sentiasa mengawal perjalanan kumpulan masing-masing.
Kaedah pengayaan adalah kaedah pendekatan pendidikan yang didasarkan mengikut kemampuan dan kekuatan mental seseorang pelajar itu. Ini merupakan satu pendekatan alternatif bagi model pendidikan luar biasa. Pendekatan ini melibatkan tugasan bagi mengetahui sejauh mana kebolehan pelajar dan menggunakan maklumat tersebut sebagai titik tolak dalam mencipta lingkungan belajar. Implikasi daripada program pengayaan ini antaranya ialah objektif bagi setiap mata pelajaran dapat dicapai di samping menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Kaedah ini juga dapat mengelakkan pelajar dari kebosanan. Penguasaan ilmu yang lebih luas juga turut berlaku kerana pelbagai maklumat dapat disampaikan.
Bagi memantapkan program pengayaan, guru boleh menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar menerusi aktiviti seperti slot ceramah dan tazkirah supaya pelajar mempunyai nilai-nilai semangat kewarganegaraan yang berlandaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu, semua pihak perlu melibatkan diri dalam membangunkan sistem pengurusan kolaborasi di antara ibu bapa, guru, pihak sekolah dan pelajar. Ini penting supaya semua pihak merasa bahawa diri mereka dihargai selain dapat membantu merancang aktiviti yang bersesuaian.
Kitano & Kirby (1986) dan Weiss & Gallagher (1982) telah menyenaraikan beberapa cadangan kaedah yang boleh gunakan untuk program pengayaan:
• Kajian bebas: pelajar menjalankan projek kajian yang telah dirancang dengan teliti oleh guru dan diawasi secara sistematik.
• Peluang menghabiskan sukatan pelajaran dengan cepat dan mengambil peperiksaan lebih awal: membolehkan pelajar menggunakan masa selebihnya untuk meneroka bidang pembelajaran yang baru dan mencabar.
• Penggunaan proses pemikiran pada tahap yang tinggi: guru menyediakan beberapa aktiviti dalam topik yang sama yang memberi peluang kepada penglibatan pelajar pada tahap yang sesuai dengan kebolehan inteleknya.
• Program ceramah: penceramah diundang untuk menyampaikan maklumat yang lebih dan mendalam daripada apa yang disampaikan oleh guru tentang sesuatu tajuk.
• Program mentor: mentor ialah seorang pakar rujuk yang akan memberi tunjuk ajar, nasihat, bimbingan dan mengadakan perbincangan dengan pejar pintar dan berbakat secara perseorangan dalam bidang yang diminati dalam tempoh masa tertentu.
• Bahan peringkat tinggi: guru menyediakan bahan rujukan dan bacaan yang bertahap tinggi dalam bidang yang tertentu.
• Program guru penasihat: guru menyediakan pelajaran yang berbeza dalam kelas biasa dengan bantuan guru penasihat.

II. Pecutan (Acceleration)
Istilah ‘pecutan’ merujuk kepada perubahan dalam kadar penyampaian sukatan pelajaran untuk membolehkan pelajar pintar dan berbakat menyiapkan program pendidikan biasa dalam masa yang singkat atau memendekkan masa belajar. Maka rancangan pendidikan lanjutan yang baik perlu disusun untuk membolehkan pelajar tersebut menggunakan masa yang selebihnya secara produktif. Tanpa rancangan lanjutan yang sistematik, kaedah pecutan akan menemui kegagalan.
Kaedah pecutan melibatkan program seperti kemasukan pelajar ke tahun satu atau ke pusat pengajian tinggi pada peringkat umur yang lebih muda, melangkaui kelas dan kelas gabungan. Kaedah pecutan ini melibatkan penggunaan kurikulum sekolah yang sedia ada walaupun terdapat penggunaan bahan tambahan dalam pembelajaran. Program pecutan lebih berkesan sekiranya sekolah mempunyai kurikulum yang ditetapkan dan penglibatan sekolah berterusan.
Kaedah pecutan melibatkan kanak-kanak pintar cerdas akedemik akan belajar dengan lebih banyak dan kehadapan melalui sistem sekolah daripada pelajar lain. Ini bermakna kurikulum penyesuaian (adapting curriculum) kepada kanak-kanak dinilai daripada penguasaan dan bukannya menggunakan kurikulum yang seragam yang digunakan oleh semua kanak-kanak diperingkat yang sama. Ini bermaksud, kanak-kanak yang menguasai tahap mata pelajaran yang lebih tinggi akan menerima kredit akademik berdasarkan tahap penguasaan mereka dan bukannya pencapaian dalam kurikulum tahap darjah atau tingkatan di sekolah. Kaedah ini dapat dicapai dalam beberapa langkah yang berbeza merangkumi mula bersekolah fasa awal umur dan kelas lompat (grade skipping atau double promotion).
Seterusnya ialah kelas tidak bergred di mana kanak-kanak pelbagai umur dikumpulkan bersama dan kurikulum yang digunakan adalah berdasarkan penguasaan individu dan bukan diambil kira berdasarkan umur kanak-kanak. Selain itu, cara menyesuaikan kurikulum di mana bahan atau topik yang telah dikuasai kanak-kanak dilangkau dan diteruskan dengan bahan atau topik yang lain. Grade telescoping pula memerlukan kanak-kanak menyelesaikan sesuatu program dalam masa yang singkat yang sepatutnya memerlukan masa beberapa tahun.
Pecutan subjek (acceleration subject) pula menawarkan kanak-kanak yang menguasai sesuatu subjek tertentu. Dalam subjek lain, mereka akan ditempatkan sama dengan rakan sekelas mereka. Perubahan dalam sukatan pelajaran membolehkan pelajar pintar cerdas ini menyiapkan program pendidikan biasa dalam masa yang singkat. Namun, kaedah ini memerlukan pendidikan lanjutan yang baik agar kanak-kanak pintar ini dapat mengisi masa dengan produktif.

III. Pengelompokan
Istilah ‘pengelompokan’ merujuk kepada penempatan pelajar-pelajar yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dalam satu kelas yang khusus. Walaubagaimanapun program ini tidak dapat mempertingkatkan mutu pencapaian murid secara automatik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pengelompokan harus disusuli dengan pelajaran yang berkualiti dan aktiviti pengayaan.
Sebuah tinjauan kajian utama daripada kumpulan praktis oleh Karen Rogers pada tahun 1991 mendapati bahawa, pengelompokan sepenuh masa (tracking) arahan rutin tidak memberi sebarang perbezaan dalam kemampuan pencapaian akademik bagi pelajar biasa, tetapi pengelompokan ini memberi perbezaan besar dalam pencapaian akademik pelajar yang berbakat. Rogers juga mendapati bahawa kemampuan pengelompokan untuk pengayaan dan bentuk lain dari kemampuan pengelompokan, seperti pengelompokan di dalam kelas juga memberi manfaat kepada pelajar pintar dan berbakat.
Pengelompokan untuk pecutan menghasilkan manfaat yang besar jika ianya dijalankan dalam kelas tidak bergred, pemadatan kurikulum (curriculum compacting), grade telescoping (menghabiskan sekolah menengah lebih awal), pecutan subjek atau mata pelajaran dan kemasukkan ke peringkat lebih tinggi (kolej atau universiti) pada usia lebih muda. Kaedah pecutan tidak memberi kesan langsung terhadap harga diri (self-esteem) mereka. Kaedah pecutan bukan hanya mampu untuk mendapatkan keputusan akademik yang menakjubkan, tetapi juga mampu untuk menyelesaikan masalah lain. Hal ini kerana kanak-kanak yang dikumpulkan bersama akan lebih dekat antara rakan-rakan sekelas mereka yang mempunyai kemampuan, minat dan tahap yang sama.
Kajian telah membuktikan keberkesanan kaedah pengelompokan yang membolehkan kanak-kanak yang mempunyai tahap yang sama dan dikumpulkan bersama untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih mencabar. Kaedah pengelompokan merangkumi pengelompokan sepenuh masa, pengelompokan kluster, pengelompokan dalam kelas, pengelompokan silang kelas (cross-class/ grade grouping) dan pull-out grouping. Kajian menunjukkan pencapaian akademik yang signifikan dicapai oleh kanak-kanak pintar cerdas yang menjalankan kaedah pengelompokan dalam kumpulan yang mempunyai minat dan kemampuan yang sama.
Selain itu, pengelompokan juga mempunyai kesan positif terhadap motivasi dan sikap terhadap pembelajaran, serta membantu kanak-kanak berbakat untuk mengembangkan persepsi diri yang lebih realistik. Kajian mendapati bahawa jika strategi ini digunakan secara fleksibel, ianya dapat memberi cabaran dalam pembelajaran kanak-kanak dan memberi banyak kesan positif kepada mereka.
Berikut adalah beberapa cara yang boleh digunakan untuk mengelompokkan pelajar pintar dan berbakat di sekolah rendah.
• Program bawa keluar: pelajar pintar dan berbakat meninggalkan kelas mengikut jadual yang ditetapkan untuk menerima pelajaran yang khusus daripada guru yang terlatih.
• Pengelompokan rumpun: pelajar pintar dan berbakat dari sekolah yang berhampiran dikumpulkan bersama mengikut jadual yang ditetapkan untuk mengikuti aktiviti yang tertentu. Contohnya program Rancangan Integrasi untuk Perpaduan Murid (RIMUP).
• Ekspedisi masa cuti: Ekspedisi yang dikendalikan oleh pakar dalam bidang tertentu dapat membekalkan pengalaman yang berfaedah kepada pelajar pintar dan berbakat.
• Program luar: pelajar pintar dan berbakat dikumpulkan bersama pada tempat tertentu seperti di muzium, universiti, makmal sains, hospital, masjid dan pusat industri untuk mempelajari dan mengambil bahagian dalam penyelidikan atau perkhidmatan yang dijalankan di tempat tersebut.

5.0 EVOLUSI KURIKULUM UNTUK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS DI MALAYSIA

5.1 KELAS SISTEM EKSPRESS 1962
Golongan kanak-kanak pintar cerdas di Malaysia mula diberi perhatian dalam sistem pendidikan dengan terlaksananya Sistem Kelas Ekspres pada tahun 1962. Dalam Sistem ini, kanak-kanak yang memiliki potensi dan memperolehi pencapaian yang mengatasi rakan-rakan sebaya telah diberi peluang untuk memendekkan tempoh sekolah rendah mereka daripada enam tahun kepada lima tahun sahaja. Namun begitu, perlaksanaan sistem ini telah diberhentikan pada awal tahun 1970an.

5.2 MENSA (1984)
Pada awal tahun 1980an, satu Simposium Kebangsaan Mengenai Kanak-kanak Bergeliga telah diadakan. Ekoran daripada Simposium tersebut isu kanak-kanak pintar cerdas ini kembali diperkatakan dan Persatuan Mensa diasaskan oleh Tan Sri Dato Yong Poh Kon setelah beliau mendaftarkan Persatuan Mensa Malaysia pada 22 Mei 1984. Ahli persatuan Mensa Malaysia akan menjadi ahli persatuan Mensa antarabangsa secara langsung. Keahlian Mensa Malaysia dibuka kepada semua rakyat Malaysia yang mempunyai IQ yang tinggi dan berada dalam populasi 2% rakyat Malaysia. Ujian saringan seperti ujian IQ perlu dijawab dan Mensa telah menetapkan skala skor yang tertentu untuk seseorang itu diterima menjadi ahli persatuan Mensa.
Ujian kecerdasan ini telah diluluskan oleh International Supervisory Psychologist dimana ia merupakan badan yang mengiktiraf ujian yang dibuat oleh Mensa. Seseorang yang telah terpilih menjadi ahli Mensa mestilah membayar yuran yang telah ditetapkan untuk mereka menyertai program yang dianjurkan oleh pihak Mensa. Antara tujuan Mensa adalah untuk mengenal pasti individu pintar cerdas. Antara faedah yang diperolehi setelah menyertai Mensa adalah memberi kesempatan kepada individu yang mempunyai tahap fikiran yang sama untuk berinteraksi dan berkongsi pendapat antara satu sama lain.

5.3 BAKA (1985)
Sejarah BAKA bermula sebagai sebuah projek kajian di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya untuk pembangunan program ‘Superior and Gifted Intellectual Potential’ pada tahun 1980. Pada tahun 1985, pihak Universiti Malaya telah mula mengorak langkah memulakan Program BAKA khusus untuk kanak-kanak pintar cerdas. Ujian pengesanan untuk kanak-kanak yang pintar cerdas telah dijalankan dan seterusnya pada tahun 1982, program ini menjadi "pull-out" program dilakukan selama bercuti sekolah dan masa yang lain apabila diperlukan. Dikenali sebagai Program Baka untuk Tinggi Potensi Intelek (untuk kanak-kanak pintar cerdas) yang telah ditubuhkan oleh Prof Madya Azman Wan Chik. Semangatnya untuk mengembangkan potensi intelektual telah membimbingnya untuk terus menghabiskan masa, tenaga dan wang dalam penyelidikan dan pembangunan Baka.

5.4 UJIAN PENILAIAN TAHAP SATU (1996)
Menyedari tentang kepentingan untuk memberi perhatian terhadap program pendidikan khusus untuk kanak-kanak pintar cerdas di negara ini, Seminar Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas telah diadakan pada tahun 1990, di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Hasil daripada 33 seminar yang telah dijalankan, didapati bahawa perancangan dan pelaksanaan program yang sistematik perlu diadakan bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang pintar cerdas ini.
Pada tahun 1996, satu bentuk penilaian bagi mengenal pasti kanak-kanak pintar cerdas telah dilaksanakan, yang dikenali sebagai Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS). Penilaian ini dilaksanakan keatas kanak-kanak tahun tiga yang belajar di sekolah rendah. Murid yang berjaya memperolehi tahap maksimum serta cemerlang dibenarkan meneruskan persekolahan ke tahun lima, tanpa perlu mengikuti persekolahan tahun empat. Walau bagaimanapun, penilaian ini hanya dilaksanakan dalam tempoh lima tahun sahaja dan berakhir pada tahun 2001 kerana beberapa masalah.

5.5 PERMATA PINTAR (2008)
Program Permata Pintar telah dimulakan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sejak tahun 2008 untuk mengenal pasti kanak-kanak pintar, cerdas dan berbakat pada peringkat usia awal. Penaung bagi Program Permata Pintar Negara ialah Datin Seri Rosmah Mansor, isteri Perdana Menteri Malaysia. Sebelum ini tiada program khusus untuk kanak-kanak pintar bagi meningkatkan kebolehan mereka. Matlamat dan strategi program ini untuk melahirkan lebih ramai pelajar pintar di negara ini. Selain itu, program ini juga dapat mendidik dan melahirkan pelajar pintar sebanyak mungkin mengikut sistem dan ujian yang lebih efektif.
Ujian saringan PERMATApintar UKM1 mula dijalankan bermula pada tahun 2010 berbentuk ujian secara talian merupakan ujian saringan pertama untuk pelajar menyertai program seperti perkhemahan cuti sekolah PERMATApintar (usia 9-15 tahun), program Permata Insan yang dikendalikan oleh Universiti Sains Islam Malaysia (usia 8 tahun), Akademi Permata Pintar untuk pelajar tingkatan 3 yang akan memasuki tingkatan 4 Akademi pada tahun 2011.
Jika selama ini banyak pelajar pintar tidak diendahkan, kini mereka boleh dilahirkan melalui sistem yang sistematik melalui pengajaran dan pembelajaran serta ujian yang lebih berkesan.

by: Aini